Transparència Sant Feliu del Llobregat

Per un govern més transparent oferim les dades al ciutadà sobre pressupostos, dades econòmiques i dades de gestió més rellevants de l'Ajuntament
  T'AGRADARIA SABER COM DE TRANSPARENT ÉS EL TEU AJUNTAMENT?

PRESSUPOST 2013

156.803.576€

PRESSUPOST INGRESSOS 2012

177.625.813€

PRESSUPOST DESPESES 2012

177.625.813€


Veure pressupostos

Pressupostos Sant Feliu de Llobregat

El pressupost de l'Ajuntament corresponent a l’any 2013 s’emmarca dins d’un context econòmic i financer desfavorable que té un efecte important en el sector públic local. Els seus objectius es basen en tres àmbits:
  • Estratègic, orientat a distribuir els recursos disponibles per les persones, la promoció econòmica i el manteniment de la ciutat.
  • Gestió, promovent el rigor, l’equitat en la gestió i la reducció de la despesa amb mesures d'eficiència.
  • Econòmic, un pressupost viable econòmicament, dins del marc normatiu europeu de comptes, que permeti mantenir l’equilibri econòmic i la solvència de l’Ajuntament.