Indicadors de la ciutat Sant Feliu de Llobregat

Valora la feina feta pel teu Ajuntament de forma senzilla i la qualitat de vida de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat
AddProduct
Tipus indicadors:
Indicadors ITA   Indicadors GCI   Indicadors Infoparticipa  

E - Transparència en matèries d´Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient

E.1.- Plans d´ordenació urbana i convenis urbanístics

51. Es publiquen les polítiques i programes de l'Ajuntament relatives al mediambient, així com els informes de seguiment dels mateixos?
No

Més informació

Agenda 21 Local