Indicadors de la ciutat Sant Feliu de Llobregat

Valora la feina feta pel teu Ajuntament de forma senzilla i la qualitat de vida de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat
AddProduct
Tipus indicadors:
Indicadors ITA   Indicadors GCI   Indicadors Infoparticipa  

C - Transparència Econòmic-Financera

C.1.- Informació comptable i pressupostària

39. Es publiquen els indicadors financers de la capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit)?
No