Indicadors de la ciutat Sant Feliu de Llobregat

Valora la feina feta pel teu Ajuntament de forma senzilla i la qualitat de vida de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat
AddProduct
Tipus indicadors:
Indicadors ITA   Indicadors GCI   Indicadors Infoparticipa  

F - Indicadors Llei de Transparència

F.4.- Informació econòmica i pressupostària

79. Es publiquen els comptes anuals / compte general de l'Ajuntament (balanç, compte de resultat econòmic-patrimonial, memòria, i liquidació del pressupost)?
No