Indicadors de la ciutat Sant Feliu de Llobregat

Valora la feina feta pel teu Ajuntament de forma senzilla i la qualitat de vida de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat
AddProduct
Tipus indicadors:
Indicadors ITA   Indicadors GCI   Indicadors Infoparticipa  

F - Indicadors Llei de Transparència

F.4.- Informació econòmica i pressupostària

80. Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i/o els de fiscalització per part dels òrgans de control extern (càmara o tribunal de comptes), tant de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal?
No